Produkty

Vnitřní konstrukce elektrických lišt je vždy stejná. Po celé délce elektrické lišty je drážka, do které se zasouvá adaptér. Po zasunutí a otočení adaptéru o 90° ve směru hodinových ručiček je adaptér napájen elektrickým proudem. Adaptér je možno umístit v kterémkoliv místě po celé délce elektrické lišty. Na 1 metr délky elektrické lišty můžete umístit až 12 adaptérů.

Z hlediska typu montáže, rozeznáváme 3 základní typy elektrických lišt:

1) POVRCHOVÉ ELEKTRICKÉ LIŠTY - pro povrchovou montáž (SC2, SH1, DMS1)

SC2 SH1 DMS1

2) ZAPUŠTĚNÉ ELEKTRICKÉ LIŠTY - pro zapuštěnou montáž (RH1, RH2)

RH1 RH2

3) STOLNÍ ELEKTRICKÉ LIŠTY - pro jednoduchou montáž na stoly (VSF1-MB, VSF1-MC)

VSF1-MB VSF1-MC