Produkty

Vinuté připojovací kabely slouží k přímému připojení elektrického spotřebiče k elektrické liště Eubiq. Tedy bez nutnosti použití adaptéru. Připojovací kabel je na jedné straně opatřen Eubiq zástrčkou, která se připojí do elektrické lišty a na druhé straně konektorem.

Dle typu konektoru rozeznáváme následující druhy kabelů:

CCS5 CCS7 CCS13