Jak systém funguje

Princip systému EUBIQ je velmi jednoduchý. V elektrické liště jsou vedeny 2 vodiče, fázový a nulový. Fázový vodič (na obrázku červený) je veden v horní části lišty. Nulový vodič (na obrázku modrý) je veden ve spodní části lišty. Prostřední část lišty skládající se z mnoha segmentů je uzemněna.

schema-funguje

Zasunutím adaptéru do lišty a otočením o 90° ve směru hodinových ručiček se spojí kontakty adaptéru s fázovým a nulovým vodičem v elektrické liště. Tím se stane adaptér aktivní a je připraven k použití.

SPOJENÍ ADAPTÉRU S ELEKTRICKOU LIŠTOU V DETAILU:

adaptér vložený v elektrické liště (lišta v příčném řezu) adaptér se začíná otáčet ve směru hodinových ručiček aktivní adaptér otočený o 90° ve směru hodinových ručiček