Často kladené dotazy

1. Co je systém elektrických lišt Eubiq?

Systém se skládá z elektrické lišty, která je pod proudem a zásuvkového adaptéru nebo připojovacího kabelu. Systém umožňuje připojit zásuvkový adaptér nebo připojovací kabel kdekoliv po celé délce elektrické lišty. Elektrické lišty jsou ve třech variantách: pro zapuštěnou instalaci, pro povrchovou instalaci a pro instalaci na stůl pomocí svorek nebo podstavců.

2. Je systém Eubiq bezpečný?

Ano. GSS (Grounded Sentry Shutter) - je patentovaný bezpečnostní prvek nacházející se ve všech elektrických lištách Eubiq. Velmi efektivně uzemňuje všechny vodivé objekty s kterými se dostane do kontaktu. To zaručuje, že systém je bezpečný i pro děti a je prakticky nemožné být zasažen elektrickým proudem.

Bezpečnost

3. Je systém Eubiq certifikován pro trh Evropské Unie?

Ano. Produkty Eubiq jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny podstatné mezinárodní normy. Na základě testování v předních a renomovaných laboratořích, jako např. TÜV SÜD PSB Corporation, ASTA BEAB, Testing & Certification Australia (TCA), GOST.R, Intertek ETL - Semko, Korean Testing Laboratory (KTL), všechny produkty Eubiq splňují normy IEC a příslušné normy zemí jako Singapur, Indie, Korea, Austrálie, Malajsie, Saudská Arábie, Kuvajt, Rusko, Velká Británie, Německo, a ostatní země Evropské Unie.
Systém Eubiq byl certifikován slovenskou zkušebnou EVPÚ a.s. Nová Dubnica - SKTC-101 a přiložené certifikáty jsou platné pro státy EU, tedy i pro ČR. K dispozici jsou v sekci Certifikáty.

Certifikáty

4. Jaký max. možný odběr má elektrická lišta a adaptér?

Elektrická lišta je dimenzovaná na nepřetržitý odběr 40A a zásuvkový adaptér na 16A. Připojovací kabely mají povolený odběr od 2,5 do 13A, v závislosti na typu připojovacího kabelu, a jsou vybaveny pojistkami.

5. Kolik zásuvkových adaptérů může být najednou připojeno k elektrické liště?

Počet adaptérů závisí na celkovém odběru zařízení, které jsou pomocí nich připojené. Dalším omezujícím faktorem je okruhová pojistka ve Vaší pojistkové skříni pro daný okruh. Prakticky je možné připojit až 12 zásuvkových adaptérů nebo 16 připojovacích kabelů na 1 metr lišty.

6. Jaká je maximální délka elektrické lišty?

Maximální délka jedné elektrické lišty je 3,6 m. Lišty je ale možno spojovat na požadovanou délku propojením kabelem.

7. Odpovídají produkty Eubiq normám?

Ano. Elektrické lišty jsou vyrobeny v souladu s normou IEC 61534-1 a zásuvkové adaptéry a připojovací kabely s normami BS5733/SS241 a BS1363/ SS145.

8. Jaká je záruční doba a životnost?

Záruční doba je standardně 3 roky, životnost není stanovena. Výrobky Eubiq byly typově testovány na 15000 cyklů v normálních podmínkách.

9. Je při poškození části lišty možná její výměna?

Ano. Vyměnitelné části jsou např. vrchní kryty, Santoprenové kryty a pojistky.

10. Kde se Eubiq produkty vyrábějí?

Vývoj a výroba všech produktů Eubiq je v Singapuru.

11. Jsou produkty vodotěsné nebo voděodolné?

Ne. Stupeň ochrany je IP4X - ochrana před vniknutím těles větších než 1mm (jedná se o ochranu přepážkami a kryty, které mají zabránit jakémukoliv dotyku s nebezpečnými částmi elektrických zařízení).

12. Vzniká při instalaci datových kabelů vedle nebo v elektrické liště Eubiq EMI efekt?

Ne. Elektrické lišty Eubiq mají 2 oddělené komory pro vedení kabelů. Tedy datové kabely jsou vedeny v jiné komoře než napájecí kabely. Vodiče jsou izolovány od hliníkového těla lišty, které je uzemněné.

13. Může dojít k poškození nebo zdeformování lišty vlivem působení tepla, např. při instalaci elektrické lišty v kuchyni? Je lišta teplu odolná? Jaká je doporučená vzdálenost lišty od varné desky nebo zdroje tepla?

Všechny materiály použité v systému Eubiq jsou teplu odolné. Přesto se nedoporučuje instalace přímo nad varnou desku, aby se předešlo znečišťování povrchu lišty výpary vznikajícími při vaření. Doporučená vzdálenost lišty od varné desky je min. 200 mm.

14. Je možné přesouvat zásuvkové adaptéry a ostatní doplňky v liště tažením?

Ne. Konstrukce systému takovéto přesouvání neumožňuje. Správný postup je otočit adaptér o 90° doleva, vytáhnout z lišty, zasunout na požadované místo a otočit o 90° doprava.

15. Když je možné instalovat elektrickou lištu jakékoliv délky, jak je zabezpečené aby uživatel nepřetížil okruh připojením příliš velkého množství spotřebičů? Je na liště nějaká indikace přetížení?

Doplňková okruhová pojistka s indikací se plánuje v blízké budoucnosti. Teď je systém chráněný proti přetížení existující okruhovou pojistkou ve vaší pojistkové skříni.

Pokud máte jiný dotaz, neváhejte nám ho napsat na: